Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia wpisując odpowiednie litery w kratki

Pobierz

Karty pracy ucznia.. 2013-06-03 17:39:12; Uzupełnij luki odpowiednimi wyrazami.. Geografia 1 klasa gimnazjum ćwiczenia 2/23 Prosze dam naj.. Napisz napisz jakie wydarzenie rozlegało się w tym roku.Wykonaj polecenia a odgadni hasła i wpisz je kolejnow odpowiednie miejsca literowanego węża.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110. zwruć uwagę na to , że pierze litery każdego hasła są już podane.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. A. podjęcie nauczania przez apostołów wśród pogan B. przejście św. Pawła na chrześcijaństwo C. nadanie Jezusowi imienia "Chrystus" D. rozpoczęcie nauczania przez JezusaUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z panowaniem Władysława Łokietka, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 maja upadek powstania kościuszkowskiego trzeci rozbiór Polski bitwa pod Racławicami 1 3 4 Na dobry początek 3 Tadeusz Kościuszko na czele powstania Praca z .. Karty pracy ucznia.. 4 pkt.. Karty pracy ucznia.. Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Wpisz w puste pola litery, którymi oznaczono dane wydarzenie..

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców.. Chodne powitanie w nowym domu 5.Wpisz odpowiednie litery w kratki na osi czasu tak aby wydarzenia ułożyły się w kolejnosci chroologicznej.. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. A. likwidacja państwa zakonnego w Prusach B. dążenie do ścisłego połączenia Polski i Litwy C. powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów D. przegrana zakonu krzyżackiego w wojnie z Polską .Uporządkuj najważniejsze wydarzenia według kolejności chronologicznej z książki "tajemniczy ogród" POMOCY!. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. B. Osadzenie się lessów na Wyżynie Sandomierskiej.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia wpisując litery od A do D. Najstarszemu przyporządkuj literę A, a najmłodszemu literę D. chrzest Polski: 966r.bitwa pod Grunwaldem:1410 r.koronacja Bolesława Chrobrego: 1025 r.wybuch II wojny światowej: 1939 r.Uporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Płacz w korytarzu 2. odkrycie tajemnicy przez ogrodnika Bena 3..

F. synod w ClermontUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia i procesy, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Ustawione w tej kolejności wyróżnione litery utworzą hasło.. Nie wszystkie pojęcia zostały wyjaśnione.. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. Napisz napisz jakie wydarzenie rozlegało się w tym roku.Zaznacz na osi czasu wszystkie podane daty.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 119.. Pojęcia .. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia: - upadek cesarstwa zachodniegoUporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. A. początek powstania chłopskiego we Francji D. zajęcie Konstantynopola przez Turków B. główne uderzenie "czarnej śmierci" E. wybuch powstania Wata Tylera C. wybuch powstania husyckiego F. wybuch wojny stuletniejUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia z dziejów chrześcijaństwa wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy .Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Przeczytaj tekst źródłowy ze str.72 podręcznika.następnie ułóż chronologicznie podane wydarzenia wpisując w kratki cyfry od 1 do 7..

12 listopada 2018 54Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia: ... wpisując w miejsca kropek odpowiednie litery.

C -> B -> A -> D -> E A. śmierć Czyngis-chana B. bitwa nad Kałką C. zajęcie Chin D. zniszczenie Kijowa E. bitwa pod LegnicąUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. A. zawarcie sojuszu z księciem Giedyminem B. zajęcie Gdańska przez Krzyżaków C. podporządkowanie Wielkopolski D. koronacja królewska E. bitwa pod Płowcami F. bunt wójta AlbertaUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia i procesy, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. E. upadek hrabstwa Edessy.. Ustawione w tej kolejności wyróżnione litery utworzą .Uporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. 2010-10-18 17:34:49; Przeczytaj tekst źródłowy ze str.72 podręcznika.następnie ułóż chronologicznie podane wydarzenia wpisując w kratki cyfry od 1 do 7.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie literyW kratki na osi czasu.. Karty pracy ucznia.. Karty pracy ucznia.. Następnie uporządkuj zdania w kolejności chronologicznej, wpisując w kratki cyfry od 1 do 3 2015-09-15 18:47:42uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej..

Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

C. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.. Uwaga!. Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę.. 2015-01-06 15:43:03 Wymień niżej wydarzenia historyczne uporządkuj w kolejności chronologicznej (zaczynając od najwcześniejszego, przy którym postaw cyfrę 1) 2011-09-24 18:02:37Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. A. początek powstania chłopskiego we Francji D. zajęcie Konstantynopola przez Turków B. główne uderzenie "czarnej śmierci" E. wybuch powstania Wata TyleraUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Pierwsze spotkanie Mary z Dickiem 4.. D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce.. Zad.1 A)Obok przedstawionych na ilustracjach elementów wpisz cyfry 1-4 w taki sposób, aby powstały kolejne etapy reakcji odpornościowej (bakteria X, makrofag, limfocyt B, przeciwciała przeciwko…Uporządkuj wymienione poniżej wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. Wyjaśnij jego znaczenie.Zadanie 5. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. 2011-09-05 16:48:21; zaznacz daty wydarzeń na samodzielnie wykonanej osi czasu.. Wpisz w puste miejsca litery odpowiadające przyczynom i skutkom podanych wydarzeń.. W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt