Plan pracy pedagoga szkolnego liceum

Pobierz

Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2021/ 2022.. Kontynuowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami w zakresie realizacji planu pracy pedagoga szkolnego.Schemat planu pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2018/2019.. Plan pracy zespołu świetlicowego.LO w Czerwieńsku Pedagog szkolny ½ etatu 12 godz. pensum tygodniowo .. Kontynuowanie pracy Koła Szkolnych Profilaktyków ( informacja, diagnoza, zbieranie informacji, interaktywna praca ankieterów, gazetka profilaktyczna, .. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachPlan pracy pedagoga szkolnego; Wydarzenia w Szkole Podstawowej; Rytmika, koło muzyczne i koło plastyczne w Szkole Podstawowej; Szkolny Klub Sportowy; KLASYCZNE LICEUM.. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa.. a) Uważam za właściwe odpoczywać od nauki lub pracy jak najczęściej, nie przemęczać się, prowadzić życie towarzyskie.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Justyny Bytomskiej w Liceum Ogólnokształcącym im.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Poz. 1591..

Plan pracy logopedy szkolnego.

Informacje o pedagogu szkolnym 2020/2021: Pedagog III LO - mgr Anna Świderska Godziny pracy pedagoga szkolnego: poniedziałek: 11:00-18:00 wtorek: 10:00-15:00 środa: 8:00-13:00 czwartek: 14:00-18:00 piątek: 8:00-12:00 KONTAKT Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM MGR ANNĄ ŚWIDERSKĄ - Psycholog III LO - mgr Paulina .Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.. 2013 nr 0 poz.532)PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy.. Dodano: 9 września 2019.. Zespół Szkół nr 6 im.. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: Zadanie 1.. Kształtowanie umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożenia: a) zapoznanie uczniów z regulaminem dotyczącym przepisów bhpWnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym: Kształtowanie postaw prospołecznych: uczenie wzajemnej tolerancji, rozumienia potrzeb innych, a także umiejętności współpracy na zasadach koleżeństwa, przyjaźni i szacunku.. Bardziej szczegółowo.Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego na rok szkolny 2020/2021 0 658 Nastał kolejny rok szkolny i tym samym przyszedł czas na podjęcie czynności planistycznych, których większość z nas nie lubi.Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2020/2021..

Plan pracy Rady Pedagogicznej.

3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji NarodowejPlan pracy psychologa i pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.. Ubezpieczenie; Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIV; Fundacja Czternastki; Fundacja im.. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.. Podstawy prawne planu pracy szkoły.. Na podstawie art. 47 ust.. PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji .Plan pracy psychologa szkolnego.. Czersk 2013.Roczny plan pracy pedagoga szkolnego - od czego zacząć i o czym pamiętać?. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. St. Staszica w Szczecinku.. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im.. Propozycję planu przygotował Pedagog szkolny M. Działabij Drupka .Jesteś tutaj: Strona główna » Pedagog szkolny » Plan pracy pedagoga » Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM ..

Plan pracy doradcy zawodowego.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.. Otrzęsiny i Dyskoteka Otrzęsinowa.Oficjalna Strona III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie w roku szkolnym 2016/2017.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach (Dz.U.. 1.Analiza dokumentów uczniów.. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMINY 1.Działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnychPlan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.. Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.. Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa.. Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji .Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022; Librus; Zespół pedagogów - możesz na nas liczyć!.

Plan pracy zespołu humanistycznego.

Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. Wincentego Pola w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan pracy pedagoga przedstawiony został z uwzględnieniem rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.. To ten wykaz stanowi punkt wyjścia do opracowania rocznego planu pracy.1.. przedstawienie planu pracy S.U.. Zadania pedagoga szkolnego zostały określone w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Kalendarium szkolne.. b) Nie warto się spieszyć, zawsze zdążę.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2017/2018 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 1.. 2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020Na bieżąco Pedagog szkolny, Wychowawcy.. Jakuba Libnera - młodego twórcy; Szkolny ze­staw pod­ręcz­ni­ków na rok szkolny 2021/2022Zadania pedagoga szkolnego ujęte zostały także w Statucie Szkoły: 1.. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1. na rok szkolny 2020/2021 .. 2. a) Bardzo uważam, żeby się nie spóźniać.. Nauczyciele w Liceum; Klasy w Liceum; Dokumenty; Sukcesy uczniów Klasycznego Liceum; Samorząd uczniowski; Rozkład przerw i dzwonków w Liceum; Kalendarium roku szkolnego .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021.. Do zadań pedagoga należy w szczególności: a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,1 Liceum Ogólnokształcące im.. Plan pracy pedagoga Plan pracy zespołu wychowawczo-profilaktycznego, plan pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 8. zebranie samorządu.. Edyta Zakurzewska .. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21- pismo MENOpracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych.. b) Poświęcam większość czasu nauce lub pracy, a jeśli już marnuję czas na coś innego, to z poczuciem winy.. ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.. 2.Prowadzenie działań diagnostycznychPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Rok szkolny 2020/2021 RCEZ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 60 ust.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów1.. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.. Dyrekcji Szkoły.. Zadania Cele szczegółowe i formy realizacji Termin realizacji Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt