Przeliczanie stopni fahrenheita na celsjusza

Pobierz

Dla wartości z zakresu poniżej 10^ (-15) i powyżej 10^ (15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^ (-16) co jest równe 0,000000000000000134.. Stopnie Celsjusza zamienisz na stopnie Fahrenheita używając wzoru: (°C x 9/5) + 32 = °F.Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na Fahrenheita, należy temperaturę Celsjusza pomnożyć przez 9, podzielić przez 5 i dodać 32.. 1 Stopień Fahrenheita to jest -17, Stopnia Celsjusza.Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków.. Na przykład, aby przeliczyć 350 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza, należy wypełnić następujące równanie: 350 stopni Fahrenheita - 32 = 318.. Stopnie Celsjusza: -273,15 °C.. * Przeliczenia temperatur odbywają się dla wartości od zera bezwzględnego wzwyż.. Przeliczniki dla skali Fahrenheita z wykresami i wzorami konwersji.. Skala Fahrenheita (symbol: °F) - skala pomiaru temeperatury stworzona w 1724 roku przez niemieckiego uczonego Daniela Gabriela Fahrenheita (ciekawostka: Fahrenheit urodził się w Gdańsku).. stopień Celsjusza (degree Celsius) °C.. Porównaj stopnie Celsjusza ze stopniami Fahrenheita, Kelvina, Rankine'a, Newton'a i innymi skalami temperatur.Poniżej wpisz w odpowiednie pole temperaturę, którą chcesz zamienić.. T (° F) = T (° C) × 1,8 + 32.Konwertuj: Stopni Fahrenheita.. Stopnie Kelvina 0 K. Stopnie Rankine'a 0 °R.Konwertuj stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie za pomocą kalkulatora temperatury firmy Farnell..

1590/9 = 176,66 ...Przelicznik stopni Celsjusza.

Zamień (konwertuj) 1 °F = -17, °C.. Dla przykładu, przelicznik Fahrenheit Celsjusz po wpisaniu w pierwszej rubryce 70 da wynik 21,1°C.Stopnie Rankine'a:°R.. konwertuj z Fahrenheit do Celsjusz ℃ = ℉ - 32 1.8000 Celsjusz Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.Przy zmianie skali Fahrenheita na skalę Celsjusza należy zastosować następujący przelicznik: .Przelicz 68 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza: T (° C) = (68 ° F - 32) × 5/9 = 20 ° .Skala Fahrenheit (°F) na Celsjusz (°C) Od °C Do °C 140°F = 60.0°C 141°F = 60.6°C 142°F = 61.1°C 143°F = 61.7°C 144°F = 62.2°C 145°F = 62.8°C 146°F = 63.3°C 147°F = 63.9°C 148°F = 64.4°C 149°F = 65.0°C 150°F = 65.6°C 151°F = 66.1°C 152°F = 66.7°C 153°F = 67.2°C 154°F = 67.8°C 155°F = 68.3°C 156°F = 68.9°C 157°F = 69.4°C 158°F = 70.0°CJak przekonwertować stopnie Celsjusza na Fahrenheita.. Nasza tabela konwersji zawiera również wzór, dzięki czemu temperaturę można przeliczać również ręcznie.. 2010-09-10 21:19:42; Mam zadanko z maty !Materiał ze strony prostej C = 5/9 * F - 160/9, ustala zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Ce.Konwertuj: Stopni Celsjusza..

2009-06-21 14:59:00; Ile to 200 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza?

Stopnie Celsjusza.. 1 Stopień Celsjusza to jest 33,8 Stopnia Fahrenheita.. Użytkownik podaje ilość stopni do zamiany; Program zamienia podane stopnie ; Użytkownik decyduje, czy chce jeszcze raz przejść do menu i skorzystać z programu, czy chce .Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do wzoru : (1°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =33,8°F.. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita.. Oznacza to, że punkt wrzenia i zamarzania wody dzieli dokładnie 180 stopni.Aby zamienić stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza, należy odjąć 32 do temperatury Fahrenheita i pomnożyć przez 5, a następnie podziel przez 9.. Konwerter posiada także bardziej "egzotyczne" skale, jak skala Rankine, Rømera, Réaumura, Delisle czy Newtona Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej) Pobierz Linkkonwertuj z Celsjusz do Fahrenheit ℉ = ℃ * 1.8000 + 32.00 Fahrenheit Skala Fahrenheita to termodynamiczna skala temperatur, w której punkt zamarzania wody wynosi 32 stopnie Fahrenheita (°F) i punkt wrzenia 212°F (przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym).. Porównaj stopnie Fahrenheita ze stopniami Kelvina, Celsjusza, Rankine'a, Newton'a i innymi skalami temperatur..

Najważniejsze w poniższym artykule: 40 stopni Fahrenheita to 4,4 stopnia Celsjusza.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie.19.11.2021.. Stopnie Fahrenheita zamienisz na stopnie Celsjusza używając wzoru: (°F - 32) x 5/9 = °C.. Przelicznik miary Przelicznik powierzchni Kilogramy na funty Funty na kilogramy Kilometry na mile Mile na kilometry Stopnie .Przelicz stopnie Fahrenheita na kelwin: = KONWERTUJ (A2; "F"; "K").. Konwertuj jednostki temperatury za pomocą Kutools for Excel Jeśli użycie formuły do konwersji jednostek temperatury nie jest dla Ciebie wystarczająco szybkie i wygodne, możesz spróbować Kutools dla programu Excel 's Konwersji jednostek użyteczność.Aby przeliczyć temperaturę w stopniach Fahrenheita na stopnie Celsjusza, odejmij 32 i pomnóż przez 0,5556 (lub 5/9).. -457,87. ilość miejsc po przecinku.W łatwy sposób możesz przeliczyć celsjusze na fahrenheity i fahrenheity na celsjusze, przeliczyć temperaturę wyrażoną w celsjuszach na temperaturę w skali bezwzględnej Kelvina.. 2013-08-25 20:20:32; jak obliczyc stopien Fahrenheita na Celsjusza?. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).przeliczanie °F na °C: od wartości w °F odejmuje się 32, różnicę dzieli się na dwa, co daje wynik w °C zaniżony o 10% w stosunku do dokładnego: T Celsjusz = (T Fahrenheit − 32)/2Fahrenheit na Celsjusz..

Temperatura termodynamiczna - definicjaPrzelicznik stopni Fahrenheita Tweet.

Zero bezwzględne.. Skala używana była w przeszłości najczęściej w kajach anglosaskich, obecnie głównie w USA.Użytkownik wchodzi do programu i w menu ma możliwość wyboru zamiany albo ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita, albo ze stopni Farenheita na stopnie Celsjusza.. Zamień (konwertuj) 1 °C = 33,8 °F.. Przeliczniki dla skali Celsjusza z wykresami i wzorami konwersji.. Wyniki dla pozostałych jednostek temperatury pojawią się w pozostałych polach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt