Związek między budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce

Pobierz

Biologia.Większość komórek ma jedno jądro.. Komórki charakteryzujące się wysokim tempem syntezy białek, np. komórki trzustki, zawierają szczególnie dużo rybosomów.. - za poprawne określenie związku pomiędzy liczbą mitochondriów a zapotrzebowaniem komórki na energię lub funkcją związaną z zapotrzebowaniem na energię, np. intensywne podziały komórkowe, praca mięśniJądro komórkowe jest to najbardziej widoczna organellą w komórce.. Do jego funkcji należy również powielanie i przekazywanie DNA komórkom potomnym.. 4 dni temu.. Związek między budową, a funkcją organelli komórkowych to: Powiem to na podstawie wodniczki jest ona największą organellą komórkową u roślin, a dlatego, że musi pomieścić dużo wody by komórka mogła zachować turgor (ciśnienie w komórce) Na tych przykładach widać, że jest związek .Podaj związek między budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce.. Mitochondria i plastydy zawierają własną informację genetyczną w postaci DNA.. Najbardziej charakterystycznym elementem komórki eukariotycznej jest jądro komórkowe (w niektórych przypadkach na skutek specjalizacji komórek jądro ulega zanikowi).. Jądro komórkowe otaczają dwie błony, w których znajdują się pory jądrowe.. od aktywności metabolicznej / intensywności metabolizmu komórki.. Dwa jądra w tym makro- oraz mikronukleus spotyka się u pierwotniaków.Jądro komórkowe występuje w komórkach eukariotycznych..

(0-1)Jądro komórkowe odgrywa nadrzędną rolę w komórce.

Jądro komórkowe jest najbardziej widocznym organellum w komórce.

Funkcje jądra komórkowego: centrum koordynowania procesami metabolicznymi komórki; odpowiada za precyzyjne rozdzielenie materiału genetycznego do komórek potomnych; Budowa jądra komórkowego: Podaj związek między budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce.. Istnieją także komórki mające dwa sprzężone jądra, tzw. dikariotyczne komórki, które występują u grzybów.. Komórka eukariotyczna potrafi sama wytwarzać nowe mitochondria na drodze syntez potrzebnych składników.Struktura.. U zwierząt jest to największe organellum.. Jądra barwią się barwnikami zasadowymi (takimi jak hematoksylina), a więc są zasadochłonne.Pomiędzy komórkami znajdują się mniejsze lub większe przestwory międzykomórkowe.. Jądro komórkowe zawiera DNA, w którym jest zapisana informacja o budowie cząsteczek RNA i białek.. Do jej głównych funkcji należy uczestniczenie w podziałach komórkowych i poprzez DNA sterowanie przemianami biochemicznymi komórki..

Tworzy część cytoplazmy obejmująca wszystkie organella występujące w komórce.

Jądro komórkowe posiada kod genetyczny (DNA), a ma to związek z tym, że jądro kieruje czynnościami komórki i zachodzącymi w niej procesami poprzez zapisane informacje w DNA.. Wnętrze jądra wypełnia chromatyna.Cykl komórkowy jest szeregiem kolejno zachodzących zmian chemicznych, fizycznych i strukturalnych komórek, który prowadzi do proliferacji komórek, czyli zdolności do rozmnażania się.. Zwykle jest kuliste lub owalne, o wielkości około 3,5 - 20 μm.. Jednak zdarzają się komórki, takie jak włókna mięśni szkieletowych, które zawierają kilka jąder.. Zaczniemy od najczęściej spotykanej i najpierwotniejszej tkanki miękiszowej, zwanej parenchymą.od funkcji komórki, np. praca komórek mięśniowych.. - Jądro komórkowe - Pytania i odpowiedzi - BiologiaZatem główne funkcje jądra komórkowego to: • Przechowuje informacje o przebiegu procesów zachodzących w organiźmie • Jest centrum dowodzenia, • Jest "magazynem genów" • Bierze udział w podziałach komórkowych • Jest odpowiedzialne za przekazywanie genów potomnym komórkom • W nim zachodzi synteza kwasów nukleinowych • W nim powstają podjednostki budujące rybosomy A tak wygląda budowa jądra komórkowego: Retikulum endoplazmatyczne, czyli siateczka .Podaj związek między budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce.Zwykle jedno jądro obecne jest w komórce, lecz spotyka się komórki, które zawierają kilka jąder..

Istnieją także komórki mające dwa sprzężone jądra, tzw. dikariotyczne komórki, które występują u grzybów.

Zachodzi wtedy podwojenie materiału genetycznego, a następnie precyzyjne rozdzielenie go między komórki potomne, które są identyczne z komórką macierzystą.. Gromadzi i przechowuje większość informacji genetycznych w DNA.Zwykle jedno jądro obecne jest w komórce, lecz spotyka się komórki, które zawierają kilka jąder.. Zwykle jest kuliste lub owalne, o wielkości około 5-10 μm (ssaków średni rozmiar jądra wynosi około 6 μm i stanowi około 10% objętości ich komórki).. U ssaków średni rozmiar jądra wynosi około 6 μm i stanowi około 10% objętości ich komórki.w chromosomie • wykazuje związek między budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce • dowodzi przyczyn zawartości różnej liczby jąder komórkowych.. Kategoria: Budowa i funkcje komórki Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. Takie komórki nazywane są komórczakami (np. gałęzatka, pełzatka, pleśniak).. Liceum/Technikum.. U roślin naczyniowych parenchymą może spełniać różne funkcje i w związku z tym występować w kilku odmianach: - miękisz zasadniczy, którego rysunek przedstawiłam poniżej - zbudowany jest z cienkościennych, równowymiarowych komórek, które zawierają dużą ilość wakuol.Mitochondria są spotykane we wszystkich komórkach oddychających tlenowo.. Jedynie mitochondria zawierają enzymy umożliwiające przeprowadzanie oddychania tlenowego.. Występuje to m.in. w komórkach transportujących, np. erytrocyty, rurki sitowe.Biologia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 1.. Takie komórki nazywane są komórczakami (np. gałęzatka, pełzatka, pleśniak).. Warunkuje i reguluje metabolizm..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt