Skrócony opis bibliograficzny

Pobierz

Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.iv, 3), 7) - skrócony opis bibliograficzny - spis treści - instrukcja pracy z podręcznikiem [podręcznik, s. 3-11, zeszyt ćwiczeń, s. u-5] - poprawnie podpisuje zeszyt - pod kierunkiem nauczyciela lub na podstawie wzoru sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń …Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.. Bibliografia - uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów z czasopism itp.) wybranych wedługBibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem).. Op.Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji..

Opis bibliograficzny książki Tytuł.Skrocony opis bibliograficzny.

=opracowanie, z.= zeszyt, Wydawn.= wydawnictwo, nr, s.=strona, ss.=strony, tłum.=tłumaczenie [skrótu r. przy datach nie używa się].SKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY OBOWIĄZUJĄCY W ZSHTG NR 1 W WARSZAWIE Podstawowe zasady: -każdą informację oddzielamy przecinkiem; - opis bibliograficzny kooczymy kropką; -należy stosowad układ alfabetyczny.. rejestracyjny (zasadniczy) podaje informacje zawarte w tytulaturze dokumentu oraz takie, które dotyczą jego postaci zewnętrznej, np. formatu .Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Dopiero gdy tam nie ma potrzebnych informacji, szukamy ich w tzw. stopce wydawniczej.Gdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na dole strony, wtedy oprócz tych skrótów używa się również następujących: s. = strona, ss.. Do tego celu stosuje się następującą terminologię: tamże (łac. ibidem), gdy autor odnosi się do dzieła wymienionego bezpośrednio w poprzedzającym go przypisie,skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania - poprawnie podpisuje zeszyt - stara się samodzielnie sporządzić skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeństosuje się skrócony opis bibliograficzny..

Opis bibliograficzny książki Autor (Nazwisko Imię), Tytuł.

Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie - wers konieczne (ocena dopuszczająca) - poprawnie podpisuje zeszyt - pod kierunkiem nauczyciela zapisuje skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń .Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Podobnie jak w przypadku monografii wieloautorskiej, przy odwołaniu się do tego samego utworu w dalszej części tekstu, np. kilka przypisów dalej, stosujemy zapis skrócony z "dz. cyt." lub "op. [patrz wyżej] - Opis bibliograficzny - bibliografia końcowaOpis bibliograficzny - to uporządkowany zespół danych o dokumencie (książce, artykule itp.), służący do jego identyfikacji.. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej), miejsce i rok wydania.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego kwartalnik redagowany przez pracowników Biblioteki Głównej SGH w Warszawie.. = strony, dz. cyt. = dzieło cytowane [po łacinie: op. cit..

Książka napisana w całości przez określonego autora:Nazwisko Imię autora, tytuł książki, miasto, rok wydania.skrócony opis bibliograficzny - zasady.

D. Korwin-Piotrowska dla studentów EPI, aktualizacja: 12 stycznia 2021 r.) Informacje ogólne: Opisu dokonujemy zawsze NA PODSTAWIE EGZEPLARZA lub SKANU, w wypadku książek - KARTY TYTUŁOWEJ (NIE OKŁADKI).. Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku 1 Planujemy pracę w nowym roku szkolnym 2 Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie?. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. SKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY - ZASADY (oprac.. Poszczególne elementy opisu oddzielamy znakami interpunkcyjnymi.. Nie dziwi więc fakt, że w opisach bibliograficznych studenci umieszczają wiele odnośników do stron internetowych.. Przygotowanie tekstu w stylu APA dokument powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word w standardowym wymiarze - A4 - 21×29 ,7 cm (czyli 8,5×11 cali); wszystkie marginesy wielkości 2,5 cm; tekst napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt z podwójną interlinią także w przypisach, opisach tabel i rysunków;Jeśli powołujemy się na źródło, które zostało podane w poprzednim przypisie, adres bibliograficzny powinien przyjąć postać: Ibidem, s. 35..

Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.pochodne (opisy bibliograficzne są przejmowane z b. prymarnej) 4.

= jak wyżej, zob.. Sporządza Bardziej szczegółowo USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO.. Ze względu na rodzaj opisu bibliograficznego zastosowanego w spisie się wyróżnia się b. rejestracyjne (opis bibliograficzny zasadniczy, pełny) i b. adnotowane (opis dokumentów uzupełniony adnotacjami); 5.. Internet to kopalnia wiedzy.. = zobacz, odesłanie do ważnej dla tematu lekturyGotowe wzory opisów bibliograficznych I. skrócony zawiera wyłącznie elementy niezbędne, stosuje się go bibliografii załącznikowych, notkach bibliograficznych, wykazach nabytków bibliotecznych itp.; O.b.. SKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY (oprac.. Ze względu na metodę doboru materiału spisy dzieli się na b.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Prosze napiszcie mi opis bibliograficzny !skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania - poprawnie podpisuje zeszyt - stara się samodzielnie sporządzić skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeńKorekta prac - Jak stworzyć opis bibliograficzny strony internetowej?. Należy zwracać uwagę na znaki przestankowe - stosować je konsekwentnie dla całego zapisu!. Zawiera opisy bibliograficzne poświęconej motywowi śmierci w twórczości Adama Mickiewicza byłby opis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy, a opisujących ten motyw przypisów bibliograficznych Tekst główny łączy się z .Opis bibliograficzny - jest to charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. dr D. Korwin-Piotrowska) I. Druki tradycyjne: Używane skróty: wyd.= wydanie, t.= tom, red. =redakcja, oprac.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. skrócony opis bibliograficzny - zasady .Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa 2003..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt