Wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady

Pobierz

Poziom B a)√48=?. Poziom A a) 5√5=?. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Sprawdź, czy liczba podana obok równania jest jego rozwiązaniem.. Poziom A Zapisz iloczyn w postaci potęgi.. a) c) e) Poziom B Oblicz pole równoległoboku, mając dane podstawę i wysokość opuszczoną na tę podstawę.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.Wykonaj działania.. Wykonaj polecenia.. Poziom A. a) c) e) Poziom B Oblicz pole równoległoboku, mając dane: podstawę i wysokość opuszczoną na tę podstawę.. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, mo-żesz przejść na następny poziom.. Pot´gowanie - karta pracy I.2.1.. Następny poziom pamiętaj że poprawna odpowiedź musi zawierać jednostkę daje naj.. Poziom A Wykonaj dodawanie.. Poziom C a) 2√3+3√3-√3=?. (podam tylko trzy przykłady przy każdym poziomie) Poziom A. Zapisz podaną liczbę w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego lub liczby mieszanej.. Poziom A > Oblicz pole równoległoboku.. Poziom B > Oblicz pole równoległoboku, mając dane podstawę i wysokość opuszczoną na tę podstawę.. a) 0,32 b) 2,8 c) 0,375Zadanie: wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz Rozwiązanie:rozwiązanie w załączniku a) 24 · 24 · 24 · 24 · 24 b) 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 c) 8 · 8 · 8 d) 1 · 1 · 1 · 1 · 1 e) 85 · 85 · 85 · 85 f) 21 · 21 · .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykładyz jednego poziomu, możesz przejeść na następny poziom..

1 wykonaj polecenia- jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na.

Poziom A Oblicz pole równoległoboku.. a) 12 - x= 5; 7 b) 5 - x+ 2 ∙ x= 8; 3 c) 2 ∙ (a2- 9) + a= 18; 4 d) x + 5 3.Jeśli poprawnie rozwiążesz.. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. a) a = 5 cm, ha = 7 mm b) b = 1,7 cm, hb = 3 dm c) a = 2 dm, ha = 9 mmSep 7, 2020Dec 21, 2021Wykonaj polecenia .Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na następny poziom a1 Zadanie 2 Ćwiczenie.. > Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. a) 1 7 + 4 7 b) 1 5 + 3 5 c) 1 3 + 1 3 d) 2 10 + 1 10 e) 5 13 + 3 13 f) 5 21 + 11 21 g) 25 31 + 4 31 h) 8 17 + 7 17 i) 4 9 + 3 9 j) 5 16 + 4 16 k) 5 23 + 17 23 l) 12 37 + 13 37 Poziom B Dodaj ułamki.Wykonaj polecenia.. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Wykonaj polecenia.. Poziom A Oblicz pole równoległoboku.. Wykonaj polecenia.. Zadanie 1: Matematy.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.Wykonaj polecenia.. -> Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść do następnego poziomu.. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu, mo- żesz przejść na następny poziom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt