Dioda zenera charakterystyka

Pobierz

Charakterystyka diody Zenera.. Sumaryczną wartość rezystancji R i R1 dobieramy w taki sposób, aby prąd płynący w obwodzie był mniejszy od dopuszczalnego prądu badanej diody, zaś wartość rezystora R powinna zapewnić łatwe przeliczanie czułości kanału drugiego (CH2)Diody Zenera Ogólna charakterystyka Diody Zenera sąto diody warstwowe p-n, przeznaczone do zastosowa ńw układach stabilizacji napi ęć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp.. Bazą obu tych warstw w dzisiejszych diodach jest krzem, natomiast w warstwie p dodatkowo wprowadzany jest pierwiastek chemiczny, którego liczba elektronów na powłoce walencyjnej jest mniejsza .Diody Zenera są powszechnie stosowane, w różnego rodzaju układach stabilizacyjnych, układach ograniczających napięcie, są również stosowane jako stabilne źródło napięcia referencyjnego.. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody przedstawiona jest na rys.21.8.. Do tego momentu diody Zenera działają tak samo, jak pozostałe diody półprzewodnikowe, w tym diody krzemowe.. Materiał silnie domieszkujący zwiększa intensywność pola elektrycznego w obszarze zubożenia diody Zenera, nawet dla małego napięcia zwrotnego.To może inaczej.. Charakterystyka diody w kierunku zaporowym musi wykazać bardzo wyraźne przegięcie.. Należy zwrócić uwagę na zmianę skali wartości napięcia w kierunku przewodzenia i zaporowym..

Efekt prostowania na złączu p-n, charakterystyka prądowo-napięciową złącza p-n. 7.

Poza tym zmiany napięcia Zenera w funkcji temperatury powinny być możliwie małe.. Układ do zdejmowania charakterystyki diod w kierunku zaporowym .. Na czym polega zjawisko Zenera (jonizacji elektrostatycznej) ?. Używając programu komputerowego podanego przez prowadzącego należy wykonać układ przedstawiony na rys. 5.. Napięcie wsteczne Uz, przy którym następuje gwałtowne zakrzywienie charakterystyki nazywa się napięciem .Diody stabilizacyjne Zenera (stabilitrony) Symbol, charakterystyka układ polaryzacji U I Izmin I zmax Uzmax Uz Pmax R U we U wy = U ZQ +-IZQ Diody stabilizacyjne Zenera (stabilitrony) UZQ =UZ +(IZQ −IZ min)rd dla: IZ min

Podczas normalnej pracy dioda Zenera jest zatem spolaryzowana w kierunku zaporowym.

Dioda Zenera składa się z silnie domieszkowanegomateriał półprzewodnikowy.. Z powyższej krzywej charakterystyki I-V widać, że dioda Zenera posiada w swojej charakterystyce odwrotnego załamania obszar o prawie stałym ujemnym napięciu, niezależnie od wartości prądu płynącego przez diodę.Zagadnienia: złącze p-n, dioda Zenera, charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera, dioda tunelowa.. Jeśli działamy na zwykłą diodę w polaryzacji wstecznej, przewodzi ona niewielki prąd, dopóki napięcie na niej nie przewyższa napięcia powrotnego.Charakterystyka I-V diody Zenera Dioda Zenera jest używana w jej trybie "reverse bias" lub reverse breakdown, tzn. anoda diody jest podłączona do ujemnego zasilania.. Na rysunku dioda zaczyna przewodzi ć po przekroczeniu napi ęcia 3,9 V. Charakterystyka diody Zenera I=f(U) Dioda Zenera w przeka źniku ochrony przeciwprzepi ęciowej.diody Zenera o przebiciu lawinowym jest kompensowany przez ujemny dryft temperaturowy charakterystyki diody pra-cującej w kierunku przewodzenia (ok. -2 mV/°C).. Silnie domieszkowany oznacza, że do materiału dodaje się zanieczyszczenia o wysokim poziomie, co czyni go bardziej przewodzącym.. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji.. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera, 9.. Charakterystyka prądowo-napięciowa w PSPice..

Zastosowanie złącza p-n: złącze prostujące, dioda świecąca LED, laser złączowy.

Dochodzi do gwałtownego wzrostu wartości prądu.Przy napięciu przekraczającym 5 V dioda Zenera ma dodatni współczynnik temperatury, co oznacza, że napięcie Zenera roś nie wraz z temperaturą.. Charakterystyka diody zenera ma dwa "kolana"; w kierunku przewodzenia - powinna przxewodzić od 0V, a w kierunku zaporowym nie przewodzi do swojego charakterystycznego napięcia od którego zaczyna przewodzić nie ulegając zniszczeniu (jeśli nie przekroczy się dozwolonej mocy traconej).. #3 12 Maj 2015 15:55.Charakterystyka diody zenera ma dwa "kolana"; w kierunku przewodzenia - powinna przxewodzić od 0V, a w kierunku zaporowym nie przewodzi do swojego charakterystycznego napięcia od którego zaczyna przewodzić nie ulegając zniszczeniu (jeśli nie przekroczy się dozwolonej mocy traconej).. Stąd.tego napi ęcia zaczyna przewodzi ć. Carla Zenera - są zasadniczo używane w układach elektronicznych do generowania precyzyjnych referencji napięciowych.. W.Przy polaryzacji zaporowej na diodę Zenera działa prąd wsteczny o niewielkim natężeniu.. Mają duży prąd przewodzący przepływający przez nie z pomijalnym spadkiem napięcia na nich..

Poniżej 5 V dioda wykazuje ujemny współczynnik temperatury napięcie Zenera spada ze wzrostem temperatury.

DIODY POJEMNOŚCIOWEDiody stabilizacyjne, nazywane często zwyczajowo diodami Zenera, są to diody warstwowe p-n, przeznaczone do zastosowań w układach stabilizacji napięć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp.Działanie diody Zenera.. Diody prostownicze jak i diody Zenera są elementami półprzewodnikowymi, które składają się z dwóch warstw p (pozytywnej) i n (negatywnej).. Typowy obszar pracy tych diod znajduje si ęna odcinku charakterystyki pr ądowoCharakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera Dla diod o napięciu U R < 5 V współczynnik ten jest ujemny, dla U R > 5 V jest dodatni.. Przy polaryzacji zaporoj, dla pewnej wartości napięcia zaleŝnej od konstrukcji diody (domieszkowania) stępuje gwałtowny .Zenera (przebicia nieniszczącego struktury krystalicznej półprzewodnika).. I = f ( U )Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera I UF IF IR U UR 1 Diody stabilizacyjne iZ U Z U ZK uZ I MIN optymalny punkt pracy I Z iZ uZ PMAX I MAX Charakterystyki diod Zenera Rezystancja różniczkowa Schematy zastępcze Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera Minimalne rezystancje rZ występują dla diod Zenera o napięciu UZ około 7 V, a minimalne współczynniki temperaturowe dla diod onapięciu Zenera z przedziału UZ = (5-6)V. Zależność rezystancji .Podstawowy opis diody prostowniczej i diody Zenera.. Po przekroczeniu linii przebicia następuje gwałtowny i nagły wzrost prądu.Diody Zenera - nazwane tak od nazwiska ich wynalazcy Dr.. Przy odpowiednim doborze obu diod można uzyskać -TKU Z <10 5/oC.. ( Napięcie przebicia 17,1 V) Dioda Zenera (inaczej: stabilistor) - odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p - n.Dioda Zenera — Ogólna charakterystyka.. Obszar wyczerpania diody Zenera jest bardzo cienki z powodu zanieczyszczeń.. Głównym parametrem w tym przypadku jest tak zwane "napięcie złącza p-n".. Dioda Zenera najcz ęściej pracuje przy polaryzacji zaporowej.. Najlepsze parametry termiczne mają diody w zakresie napięć6.. Na rysunku poniżej przedstawiona jest cała charakterystyka diody Zenera oraz bardziej szczegółowa charakterystyka obszaru przebicia diody.Charakterystyka prądowo napięciowa diody Zenera Podczas polaryzacji w kierunku przewodzenia krzemowa dioda Zenera zachowuje się tak jak kaŝda dioda, tzn. spadek napięcia na niej jest niewielki i nosi ok. 0,6 0,7 V.. Różnica pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do przebicia prądu.. Jak widać na rys. 3.7 stabilizacja na diodzie zenera polega na tym, że dużym zmianom prądu diody D I D towarzyszą bardzo małe zmiany spadku napięcia D U AK i przyjmuje się, że napięcie na diodzie nie zmienia się i jest równe napięciu Zenera U Z .Dioda Zenera ma precyzyjnie określone napięcie przebicia.. Zwykłe diody są uprzedzone i działająkierunek do przodu.. Są to urządzenia, które są w stanie wytworzyć praktycznie stałe napięcie niezależnie od zmian w obwodzie i sytuacji napięciowej.Charakterystyka diody Zenera.. Jak wykonać charakterystykę prądowo-napięciową w poniższym układzie: Chodzi o zobrazowanie - oś Y napięcie w badanym punkcie a na X- prąd..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt