Przeczytaj tekst które z podanych opcji a-c są poprawne the writer

Pobierz

Po gimnazjum opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl.. Książki.. Zaloguj.. 9.1.8 EXAM TASK W zadaniach 1-5 spośród podanych odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.. 2 Przejdź, do kolejnej zielonej zakładki- Reading text, znajdującej się poniżej.. Zaznacz odpowiedź A, B lub C. Their bodies are built for speed.W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Przeczytaj zdanie, wybierz poprawną opcję True lub False.Przeczytaj tekst, wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5) z opcji a,b,c lub d, a następnie zakreśl (weź w kółko) poprawną odpowiedź w tabelce pod tekstem.. Zadanie 8.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Otocz kółkiem literę A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.1.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. A Zadanie 8.. Przeczytaj poniższy tekst i wybierz odpowiedź zgodną z jego treścią: A, B lub C.. 8.Strona 8 z 12 GA-P2 Zadanie 8.. A VOICE WITHOUT A FACE1 Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst i zdecyduj, które z podanych zdań są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

Napisz numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.A Zadanie 1 do tekstu 1 1.. RAZEM _____/5 Przeczytaj tekst, wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5) z opcji a, b lub c, a następnie zakreśl (weź w kółko) poprawną odpowiedź w tabelce pod tekstem.Przeczytaj teksty.. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.. pwz: 64% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Przeczytaj tekst.. 1 w każdym zdaniu zakreśl poprawną opcję.. Zaprojektuj nowe urządzenie ułatwiające życie człowiekowi.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Opisz jego wygląd i napisz, na czym polega jego użyteczność.. Przeczytaj zadania 1-6.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. z podanych odpowiedzi wybierz wlašciwa, zgod11Q z trešciq tekstów.. Zrób zdjęcie i prześlij na mój adres mailowy do 25.05.2020r.4.. Wykonaj zadanie 3 i 4 str. 131.. Do moich pasji można także zaliczyć żeglarstwo .Przeczytaj tekst.. Zarejestruj.. Zakreśl literę A, B albo C. .. z tego też powodu obecnie uczę się chorwackiego.. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkęJeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi..

W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.

Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Zakreśl literę A, B lub C. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę .Przeczytaj tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zakreśl literę A.. Spośród podanych możliwości wybierz jedną, zgodną z jego treścią.. Przedmiot.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Sklep.. I liceum.. (4 pkt) Przeczytaj teksty.. Zakrešl literç A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.. 1 (Mój pokój został pomalowany) _ two weeks ago.. Zakreśl literę A, B albo C. tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny 1 tekst.. W zadaniach 8.1.—8.4.. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.. 5 There are 460 MPs/ambassadors in the Polish Parliament.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Przeczytaj pytania i zaznacz poprawną odpowiedź.. Rozwiązanie zadania 6 z książki Matura Focus 2.. 3 Przejdź poniżej do zakładki Task 1.. Zadanie 6 (5 pkt.). Zakreśl literę A, B, C albo D. TolkienSpośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 4 Przejdź do zakładki Task 2.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Nie używaj korektora.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia..

Z podanych odpowiedzi wybierz I 1 : właściwą.

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (1 pkt) Przeczytaj tekst.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt