Zasady użytkowania urządzeń

Pobierz

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użyt­kowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stoso­wane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone (§ 57 ww.. elektrycznych: • przestrzegać instrukcji bhp, • sprawdzić czy maszyna lub urządzenie jest.. wyłączyć, jeżeli po włączeniu maszyny lub.. Posmaruj płyty grzejne masłem, margaryną lub innym tłuszczem spożywczym.. Tylko atestowane urządzenia Do instalacji można podłączać jedynie urządzenia mające odpowiednie atesty.. Przeczytaj instrukcję obsługi 2.. W ciągu kilku sekund prąd przebija ludzkie ciało przez wodę.Regulamin użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego Strona 2 6.. Dlatego warto zapamiętać kilka .1.. •W tym celu należy zastosować poniższe zasady ergonomii : 1) uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydolności;Podstawowe zasady użytkowania urządzeń.. rozporządzenia).1. używać sprzętów gospodarstwa domowego zgodnie z instrukcją obsługi.. Nie dotykaj uszkodzonych przewodów elektrycznych zerwanych, z uszkodzoną izolacją itd.. Natomiast w rozporządzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wprowadzono dwie .Dlatego należy poznać zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej..

3.- praktyki użytkowania maszyn.

SUBSKRYBUJ KANAŁY INFORMACYJNE RSS.. Jeżeli zakupimy jakiekolwiek urządzenie elektryczne należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle się do niej stosować.. 4. nigdy nie suszyć włosów w trakcie kąpieli lub gdy możemy przypadkowo dotknąć naszym .Zasady utrzymania pomieszczeń i urządzeń wspólnych 1.. 3. odłączać urządzenia, wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Urządzenia gazowe klasyfikuje się ze względu na kryteria umożliwiające jednoznaczną identyfikację urządzenia, tzn.: .. Pracujesz nad domową instalacją elektryczną samodzielnie?Przestrzegaj zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych: nigdy nie moczyć rąk za pomocą wtyczek, przełączników i korpusu urządzenia mokrymi rękami.. Nigdy nie używać urządzeń, które mają uszkodzony przewód zasilający lub .określone poniżej podstawowe zasady, mają zapewnić optymalne środki organizacyjne i prawne, uwzględniające rozwój i zmienność działalności firmy, gwarantujące skuteczną i efektywną realizację zadań statutowych, m.in. poprzez określenie praw i obowiązków użytkowników w obszarze eksploatowanych systemów teleinformatycznych, w tym poczty …4.. Potrzebna dalsza pomoc?. Pomiędzy urządzeniem elektrycznym a osobą, która znajduje się wystarczająco blisko takiego urządzenia, może pojawić się silne wyładowanie, tzw. łuk elektryczny..

Wytrzyj ręce przed dotknięciem urządzeń elektrycznych 5.

Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur.. 2. nigdy nie używać urządzeń, które mają uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę sieciową.. Koniecznie wyłącz prąd!. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania należy zapewniać: 1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji, 2) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz właściwe warunki ich użytkowania, 3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,1.. Podwójna izolacja gwarantem bezpieczeństwa 6.. Zasady użytkowania; Znaki towarowe; Informacje o naszych reklamach; EU Compliance DoCsWymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej "maszynami", powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51.1].zawierająca przede wszystkim instrukcję użytkowania w języku polskim oraz dokumentację eksploatacyjną, określoną przez producenta lub przepisy prawne.. Uszkodzone urządzenia należy oddać do naprawy osobie uprawnionej lub do serwisu, co gwarantuje nam, że uszkodzenia zostaną .Zasady postępowania z urządzeniami elektrycznymi: 1. używać sprzętów gospodarstwa domowego zgodnie z instrukcją obsługi..

Należy również zwracać uwagę na bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych i: 1.

W przypadku awarii elektrycznej może dojść do poważnych obrażeń.. Nie używaj urządzeń elektrycznych w wilgotnych .W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następniewybierz z menu.. Sprawdźmy, gdzie jest zawór UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 1.. Podstawowy problem to określenie realnego poziomu kosztów eksploatacji.Podstawowe zasady i wymagania bhp przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych- skrypt Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora.. Bezpieczne użytkowanie zepsutej instalacji elektrycznej 4.. 2.jako środki podstawowe: • izolowanie części urządzeń znajdujących się pod napięciem, • osłony uniemożliwiające dotknięcie do części znajdującej się pod napięciem, • umieszczenie części pod napięciem w miejscach niedostępnych lub trudno dostępnych, np. na wysokości, jako środki dodatkowe: • uziemienie ochronne, • zerowanie,7 days agoIstnieją także zasady bezpiecznego użytkowania tych urządzeń, które powinniśmy znać, mimo że nie korzystamy z nich bezpośrednio..

2. nigdy nie używać urządzeń, które mają uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę sieciową.

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty grzejne we wnętrzu opiekacza wilgotną, a następnie suchą ściereczką.. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.- nigdy nie używać urządzeń, które mają uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, - nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za sznur, - nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych,.. Podłączeń może dokonywać jedynie fachowiec posiadający do tego uprawnienia.. Zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych .. Nie dotykaj nieznanych urządzeń elektrycznych, przede wszystkim tych, na których widnieje znak ostrzegawczy.. 3. odłączać urządzenia, wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.. Sucho i bezpiecznie?. Pomieszczenia oraz urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkańców powinny być utrzymywane w stanie technicznym, higienicznosanitarnym i estetycznym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytkowania budynku.. Obsługa tylko z instrukcją Urządzenia gazowe można obsługiwać tylko zgodnie z instrukcją obsługi.. Wymieniasz gniazdko?. Zasady bezpiecznego korzystania z kozła gimnastycznego: 1) uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z kozła gimnastycznego; 2) uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela, podwyższać oraz obniżać wysokości kozła;Zasady obliczania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych Potrzeba obliczenia kosztów eksploatacji maszyn pojawia się przypadku usługodawców lub usługobiorców usług mechanizacyjnych oraz przy świadczeniu usług po sąsiedzku (po kosztach).. Rozwijaj swoje umiejętności ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt