Benzetacil charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:Produkt przeznaczony jest do niespecyficznej immunomodulacji dla psów, kotów, koni, bydła i świń.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metronidazol Polpharma, 250 mg, tabletki 2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. Sprawdź na KtoMaLek.pl, w których aptekach kupisz Benzetacil od ręki.. Dokument w wyczerpujący temat omawia skład, działania niepożądane, właściwości farmakologiczne i wiele innych kwestii istotnych z punktu widzenia farmaceutów i pacjentów.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy..

Przeczytaj ulotkę leku Benzetacil.Fraxiparine - charakterystyka, dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne Fraxiparine to lek przeciwzakrzepowy.

4.3 Przeciwwskazania.. Nadroparyna zawarta w leku Fraxiparine działa natychmiastowo, a jej działanie utrzymuje się 24 godziny, co pozwala na podawanie jej raz na dobę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. Każda tabletka zawiera 6,60 mg glukozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..

Premedykacja i leki profilaktyczne Przed każdym podaniem produktu leczniczego Blitzima należy podać premedykację w postaci lekuaktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCTZ).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. Aby dowiedzieć się, jakSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.Początkowa, zalecana dawka produktu leczniczego Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny raz na dobęu dorosłych w wieku poniżej 65 lat.

Podzielenie dawki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, a produkt leczniczy należy stosować z głównymi posiłkami .Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 30 mg dekslanzoprazolu.Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką produktu leczniczego jakim jest szczepionka przeciw COVID-19.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz .2.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg wortioksetyny raz na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg wortioksetynyraz na dobę.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 090017ff80abaa4a 2.0,CURRENT Public Valid 1 5 DNO Strona 1 z 5 1.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. HYZAAR, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane .. A są to:Produkt leczniczy Blitzima powinien być podawany pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym stale dostępny jest sprzęt i leki niezbędne do prowadzenia resuscytacji (patrz punkt 4.4).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 250 mg metronidazolu (Metronidazolum).. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glukoza.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate N (1,22 mg + 5 mg)/g, krem 2.. - sprawdź gdzie kupisz lek!. Każda tabletka zawiera 63,13 mg laktozy jednowodnej.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.Wskazania do stosowania zawarte są w pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt