Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Pobierz

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemuświadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306), oświadczam, że nie pracowałem/nie .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego sk łada się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie .Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego .- oświadczenie lustracyjne - WZÓR - informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjne Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. O IPN; Edukacja; Nauka; Archiwa; Publikacje; Śledztwa; Lustracja; Upamiętnianie; Poszukiwania; Dla mediów; Kontakt; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziału Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławSystem informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.załącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel.. DODATKOWA INFORMACJA.. Data: 2020-05-27, rozmiar: 49 KB.2.. : 61 835 69 00,fax 61 835 69 03 e-mail: .. Kiedy złożyć dokumenty?. WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Ewa Orzechowska Created Date: 2/27/2020 1:23:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia -Załącznik nr 2 "Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOWZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Magdalena Kozłowska Created Date: 6/3/2020 9:37:00 AM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOWZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Monika Created Date: 2/8/2016 12:24:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu..

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.

Aktualności; Dla mediów; O IPN; Publikacje; Edukacja; Nauka; Archiwa; Śledztwa; Lustracja; Kontakty; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 WarszawaPraktyczne informacje dotyczące wypełnienia formularzy.. OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE I INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. z o.o. Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOpis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.WZÓR INFORMACJI Z ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oświadczenie lustracyjne".. Instytut Pamięci Narodowej.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 .Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ..

1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (t.j.

Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. Załącznik nr 3 60) Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. WZÓR DEKLARACJI O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R. Załącznik nr 4 61) Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 18 października .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu.. WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).2.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .1. zm.), zwanej dalej Ustawą, osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji .WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Adam_Beska Last modified by: Iwona Konopka Created Date: 2/10/2016 6:19:00 AM Company: PWP Sp..

Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w ...Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.

: 17 86 06 012, fax 17 860 60 39, e-mail: Instytut Pamięci NarodowejInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławZłożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.. Instytut Pamięci Narodowej- formularz nr 8 - Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 - Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego Uwaga: - Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. Oświadczenie lu stracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.. Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie "System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt